Praktijk Kindervisie

Kindercoaching is een laagdrempelige en kortdurende begeleiding voor kinderen op sociaal-emotioneel gebied.  Als ouder lukt het niet altijd om je kind verder te helpen. Kindercoaching kan dan een oplossing zijn. De kindercoach gaat uit van de kwaliteiten van kinderen en ouders en werkt oplossinggericht. Er wordt tijdens de sessies aangesloten bij de interesse van het kind. Spelenderwijs kan het kind oefenen met nieuw gedrag of moeilijke gebeurtenissen uit het verleden verwerken. Het anders bekijken van een gebeurtenis of aanleren van ander gedrag  zet het kind in zijn of haar kracht. Dit geeft het kind de mogelijkheid om weer op een andere manier verder te kunnen in het dagelijks leven. Bij kindercoaching wordt op maat gewerkt met technieken als rollenspellen, helpende gedachten formuleren, creatieve werkvormen en

visualisaties. Kindercoaching is er bijvoorbeeld voor kinderen die graag:

rustiger willen blijven

meer zelfvertouwen willen krijgen

een moeilijke gebeurtenis willen verwerken

makkelijker vrienden willen maken en houden

minder ruzie willen hebben

beter willen slapen

beter met de scheiding van hun ouders willen omgaan

samen een oplossing zoeken voor iets wat je lastig vindt

 

 

 

 

.