Praktijk Kindervisie

Praktijk Kindervisie werkt oplossinggericht. Samen kijken we wat het doel van het coachingstraject wordt. Daarnaast kijken we wat er al is in je leven dat bijdraagt aan het behalen van dit doel. Uitgangspunt is ten alle tijde dat je zelf verantwoordelijk blijft voor je eigen leven.  Dit maakt ook dat je zelf achter het traject kan staan en je motivatie groter is.Je wordt ondersteund in het bepalen welke richting je op gaat en hoe je dat gaat doen. Als we de doelen duidelijk hebben en aan de slag gaan wordt er aangesloten bij wat je belangrijk vindt. Bij kinderen wordt aangesloten bij het niveau van het kind op een manier die aansluit bij zijn of haar interessen.