Praktijk Kindervisie

De kindercoach kan individueel met een kind aan de slag met een concreet leerpunt zoals bijvoorbeeld omgaan met boosheid of angst, opkomen voor jezelf of zelfstandig problemen oplossen. Kinderen weten vaak zelf waar ze goed in zijn en waar ze nog kunnen leren. De coach sluit aan bij de kwaliteiten van het kind en gaat samen onderzoeken hoe deze ingezet kunnen worden om nieuwe vaardigheden te leren. Een individueel traject kan ook worden gedaan om moeilijke gebeurtenissen  te verwerken en te onderzoeken wat een goede manier is om in de nieuwe situatie verder te gaan.