Praktijk Kindervisie

Leren op school gaat niet altijd vanzelf. Dit kan doordat de manier waarop de leerstof wordt aangeboden niet goed past bij de leerstijl van het kind. Een minderheid van de kinderen leert visueel inplaats van via het gehoor. Hierdoor slaan zij informatie die via het gehoor wordt aangeboden moeilijker op. Kinderen kunnen leren om zelf de lesstof te vertalen naar hun eigen informatiesysteem. Hierdoor past de aangeboden informatie wel in in het informatiesysteem van het kind. Door dit te leren krijgen kinderen meer grip op het opslaan, verwerken en onthouden van de aangeboden leerstof. Bij toetsing is de informatie makkelijker terug te vinden in het geheugen. Dit geeft rust in het hoofd en meer zelfvertrouwen.