Praktijk Kindervisie

Jamara Rekenen

Jamara is een rekenaanpak om kinderen alsnog, opnieuw of beter te leren rekenen. Kinderen die op school vastlopen met rekenen zijn gebaat bij Jamara. Daar waar het op school mis gaat, pakt Jamara aan. Om te kunnen rekenen moet je de volgende onderdelen onder de knie hebben:

  • Hoeveelheids- en getalbegrip, getal structuur, automatiseringsvaardigheden.
  • Met deze onderdelen wordt dan ook als eerste gestart bij Jamara
  • Jamara gaat uit van de volgende punten:1 eenduidige strategie,zo concreet en dicht mogelijk bij het kind
  • via motorische activiteit beide hersenhelften activeren, zo min mogelijke handelingen verrichten
  • zo min mogelijke talige rekenactiviteit, koppeling tussen hoeveelheidsbegrip en getalbegrip en
  • inzicht in getalstructuur aanbrengen,
  • op de juiste wijze leren automatiseren

Per dag moet er ongeveer 10 minuten worden geoefend.  Naast de concrete materiaaloefeningen kan er ook gewerkt worden met het Jamara computerprogramma.